Projektid


MTÜ Robootika on hetkel aktiivselt tegevuses järgmiste projektidega


Erasmus+ projekt “Python and Java for Teachers”

Projekti number: 2020-1-UK01-KA201-079077
Projekti nimi: Python and Java for Teachers
Projekti kirjeldus: Projekti eesmärk on koolitada Pythonis programmeerimise õpetajaid nii Euroopa alg- kui ka keskkoolidest ning varustada neid ressurssidega, et nad mõtleksid nagu programmeerija ja muudaksid selle arvutiteaduse noorte õpilaste jaoks huvitavaks. Kogu kursuse jooksul õpivad õpetajad ka seda, kuidas kaasata õpilasi uute tehnoloogiate ja projektidega ning kuidas areneda selliste uute tehnoloogiate abil nagu TI (tehisintellekt) kui nad arenevad edasi.
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2020-28.02.2023
Koduleht: https://pythonandjavaforteachers.com/ Quest süsteem: https://pj4t-modules.eu/


Erasmus+ projekt “Train Your Brain”

Projekti number: 2020-1-FI01-KA226-SCH-092535
Projekti nimi: Train Your Brain
Projekti kirjeldus: Projekti põhieesmärk on välja töötada õpetajatele täielik ja konkreetne tööriistakomplekt, mis aitaks õpilastel omandada uusi oskusi, parandades nende sotsiaalseid oskusi kauges reaalsuses, mis mõnikord nõrgendab sotsiaalset suhtlemist. Eesmärkide saavutamiseks on projekti rakendamise etappidel konkreetsed tulemused.  Juba katsetatud head näited ning uued loodavad tegevused virtuaalselt läbiviimiseks koondatakse kokku riikidevahelise koolitusjuhendisse. Juhend sisaldab ka õpetajatele mõeldud koolituse sisu – metoodikaid ja näiteid kodeerimise õpetamise kohta ning kogu sisu, sealhulgas dokumendid, infolehed, videod jms., mis laaditakse üles veebiplatvormi.
Projekti algus ja lõpp: 01.03.2021-28.02.2023
Koduleht: http://trainyourbrain.uth.gr/ and FB https://www.facebook.com/TYB2021


Erasmus+ projekt “Cair 4 Youth”

Projekti number: 2020-1-UK01-KA227-YOU-094544
Projekti nimi: C.A.I.R 4 Youth
Projekti kirjeldus:
CAIR4Youthi projektimeetodid hõlmavad kolme peamise väljundi väljatöötamist:
1. Praktiline ja lõbus koolituse õppekava ja töötoad mitteformaalse lähenemisega kodeerimisse, tehisintellektikasse ja robootikasse. Robotite ehitamise ja kodeerimise abil õppimine ning A.I. (Artificial intelligence) mängimise kaudu mitteformaalses ja lõbusas keskkonnas. Töötoad on noorsootöötajate väravaks, et mõista, kuidas robootika, kodeerimine ja A.I. kasutatakse tööstuses
ja miks nad peavad neid futuristlikke oskusi noortele õpetama ja kuidas nad peaksid õppimise oma õpilastele lõbusaks tegema.
2. Ressursside kogumik noortega töötavatele isikute selle kohta, kuidas äratada huvi kodeerimise, tehisintellekti ja robootika vastu ning kuidas toetada nende teemade tutvustamist mitteformaalsete haridusmeetodite abil – see aitab noorsootöö spetsialistidel arendada oma oskusi.
3. Metoodika ja rakendusstrateegia, mis edendab sektoriülest dialoogi ja noortesektorisse kaasamist nii töötajaid, juhte, noorsootöötajaid kohalikul ja piirkondlikul tasandil.
Projekti algus ja lõpp: 01.03.2021-28.02.2023
Koduleht: https://cair4youth.com/ Quest süsteem: https://cair4youth-modules.eu/


Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine

Taotlusvooru eesmärk on suurendada üldhariduskoolide (1.-12. klassid) õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast. Toetust saab taotleda projektidele, mis aitavad tutvustada õpilastele ja kogu kooliperele rohetehnoloogia valdkonda, selle seost kliimamuutustega ning panustavad läbi reaalselt elluviidavate tegevuste keskkonnahoidu.

Rahastusallikas: Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)

Projekti number: Kliima.7.01.22-0147
Projekti nimi: Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine läbi õpilasvõistluse FIRST LEGO League SuperPowered hooajal
Projekti kirjeldus:
Projekti eesmärgiks on läbi õpilasvõistluse FIRST LEGO League tõsta üldhariduskoolide noorte teadlikkust rohetehnoloogia olemusest ning kasutamisest. FIRST LEGO League Challenge 2022/23 hooaja teemaks on SuperPowered, mis on suunatud just õpilaste teadlikkuse tõstmisse energia tõhususe (sh roheenergia) teemadel. Projekti raames viiakse läbi juhendajate koolitused, ekspertidega seminarid, tõlgitakse hooajaspetsiifilised materjalid, käaikse koolides rohetehnoloogiat ja FIRST LEGO League programmi tutvustamas koos käed-külge robootika töötoaga ning viiakse läbi FIRST LEGO League Challenge võistluse eelvoorud ning finaal.
Projekti algus ja lõpp: 08.09.2022-31.10.2023 (pikendatud)
Koduleht: www.firstlegoleague.ee/challenge

“TOETAB EESTI RIIK”


Erasmus+ projekt “Journey to the world of robotics”

Projekti number: 2020-1-UK01-KA204-079146
Projekti nimi: Journey to the world of robotics
Projekti kirjeldus:
Projekti eesmärk on luua kursus, mis reklaamib robootikat eakate seas, et nad oleksid teadlikumad rakendatud tehnoloogilisest arengutest ning neist saaksid teadlikud kasutajad ja fännid. Tänu loodavale kursusele on osalejatel võimalus arendada pädevusi ja oskusi nagu probleemide lahendamine, loovus ja innovatsioon või võime meeskonnas koostööd teha.
Projekti algus ja lõpp: 1.09.2020-28.02.2023
Koduleht: https://www.facebook.com/JourneyRobotics

Vanemad ja edukalt lõppenud projektid:


Erasmus+ projekt “Capacity building of STEM tutors for providing distance learning”

Projekti number: 2020-1-NL01-KA226-VET-083083
Projekti nimi: Capacity building of STEM tutors for providing distance learning (Going the Distance)
Projekti kirjeldus:
Selle projekti põhieesmärk on koolitada STEM-i (loodustehnoloogia, inseneriteadus, matemaatika) juhendajaid, et suurendada nende digitaalseid oskusi ja rakendada tõhusalt veebikursusi koos õppijatega. Täpsemalt viiakse ellu rida tegevusi, mis tutvustaksid ja / või suurendaksid juhendajate töövõimet distantsilt, kasutades õppetundide andmiseks uusi vahendeid.
Projekti algus ja lõpp: 1.04.2021-31.03.2023
Koduleht: https://www.facebook.com/Project-Going-the-Distance-107912048189686/


Erasmus+ projekt “STEAM People”

Projekti number: 2019-1-ES01-KA204-065462
Projekti nimi: STEAM People – learning resources to promote STEAM values and
competences in adults learners (STEAM People)
Projekti kirjeldus:
Eesmärk on kavandada vahendid ja ressursid STEAM-õppe ja väärtuste integreerimiseks täiskasvanuharidusse. Aitab täiskasvanud õppijatel arendada STEAMi pädevusi ja väärtusi, lahendades probleeme ja väljakutseid tegevustes, mis võivad olla seotud igapäevaelu olukordadega, samal ajal kasutades tehnoloogilisi vahendeid.
Projekti algus ja lõpp: TBD
Koduleht: http://www.steampeople.eu/ 


Erasmus+ projekt “Robotics 4.0 All”

Projekti number: 2018-1-NO01-KA202-038813
Projekti nimi: Developing STEM Competences with Robotics (Robotics 4.0 All)
Projekti algus ja lõpp: 01.11.2018 -31.10.2020
Koduleht: https://robotics4all.eu/

Robotics 4.0 Tournament 7.-11.06.2021 info


Erasmus+ projekt “Ready-Set-Robot”

Projekti number: 2018-1-EE01-KA201-047128
Projekti nimi: Ready-Set-Robot (RSR)
Projekti algus ja lõpp: 01.10.2018 -30.09.2020
Koduleht: http://readysetrobot.eu


Teeme+ projekt “FIRST LEGO League programm: tulevikuoskuste arendamine ja LTT karjäärivalikute teadvustamine noorte seas”

Projekti number: 2014-2020.4.01.16-0228
Projekti nimi: FIRST LEGO League programm: tulevikuoskuste arendamine ja LTT karjäärivalikute teadvustamine noorte seas
Projekti algus ja lõpp: 01.04.2017 -30.04.2019


 Eesti koolirobootika 2017/18 – Hasartmängumaksu Nõukogu
HMNK_must_valge


  Teaduse populariseerimine 2017/18 – FIRST LEGO League Jr. programm

 Allalaaditud fail


ERASMUS + KA2 Strategic Partnership ROSE – Robotics Opportunities (to foster) STEM Education

 


Erasmus + Strategic Partnerships for School Education

 Colour no tag - Robotics For Schools

 Microsofti mobiilne mai


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigieelarveline toetus MTÜ-le Robootika

Projekt „Jr.FIRST LEGO League ning FIRST TECH Challenge“etEstonian