FLL Jr. – Põhiväärtused


Me palume, et kõik FIRST LEGO League Jr. meeskonnaga seotud inimesed järgiksid ja austaksid FIRST LEGO League Jr. Põhiväärtusi!

  • Me oleme meeskond.
  • Me teeme kogu töö. Meie juhendajad ja mentorid aitavad meil õppida, aga me leiame iseseisvalt vastused.
  • Me jagame oma kogemusi ja huvitavaid avastusi ka teistega.
  • Me oleme abivalmid ja lahked. Me näitame üles austust kõigi vastu, nii tööd tehes, mängides kui ka mujal. Me kutsume seda Sõbralikuks Professionaalsuseks®.
  • Me oleme võitjad.
  • Meil on lõbus.