FLL Jr. – Mis see on?


FIRST LEGO League Jr. (FLL Jr.®) on praktiliste oskuste programm lastele vanuses 6-9, mille eesmärk on tekitada ja arendada huvi teaduse ja ehitamise vastu. Programmi ülesehitus võimaldab köita noorte laste uudishimu ja suunata neid avastama teaduse ja tehnoloogia mõju meid ümbritsevale maailmale. Igal hooajal väljastab programm reaalelulise Võistluse, mille läbimine eeldab uurimistegevust, kriitilist mõtlemisoskust ja kujutlusvõimet. Meeskonnaliikmed, keda suunavad täiskasvanud juhendajad ja FIRST LEGO League Jr. Põhiväärtused, ehitavad LEGO elementidest ja motoriseeritud osadest mudeli ning esitavad oma ideed ülevaatamiseks.

Igal aastal põhineb Võistlus erineval teemal ja koosneb kahest peamisest osast: LEGO mudelist ja Näita Mind plakatist.

Meeskonnad koosnevad kahest kuni kuuest lapsest ning neil on vähemalt kaks täiskasvanud juhendajat. Hooaja jooksul meeskonnad:

  • viivad läbi uurimistöö antud Hooaja teema kohta.
  • ehitavad Võistluse juhendit kasutades LEGO mudeli, millel on nii lihtelementidest osa kui ka motoriseeritud osa.
  • demonstreerivad oma avastusi Näita Mind plakatil.

Paljude meeskondade jaoks on nende suure töö kulminatsioon FIRST LEGO League Jr. üritusel osalemine. Meeskondi intervjueerivad üritusel Vabatahtlikud Ülevaatajad, kes küsivad nende LEGO mudeli ja Näita Mind plakati kohta. Kõigi meeskondade saavutusi tähistatakse koos ning keegi ei lahku auhinnata. Kuigi FIRST LEGO League Jr. üritusel osalemine ei ole kohustuslik, julgustame kindlasti kõiki meeskondi sellest osa võtma. Lisaks võivad meeskonnad oma tehtud tööd näidata FIRST LEGO League Jr. Online Showcase internetilehel
(http://jrfllshowcase.usfirst.org/).