Starditoetus tüdrukute IT huviringidele


NutiLabor ja MTÜ Robootika kuulutavad välja starditoetuste konkursi “IT tüdrukutele”.

Konkurss on mõeldud alustavatele IT-alastele huviringidele, kus osalevad ainult tüdrukud ja neiud vanuses kuni 18-eluaastat.

Eesmärk on toetada ainult tüdrukutele suunatud uute IT-alaste huviringide loomist, mis keskenduvad robootikale, programmeerimisele, multimeediale, 3D-modelleerimisele või mobiiliäppide valmistamisele.

Tingimused taotlejale:

Taotleja peab olema FIE või juriidiline isik.
Taotleja ei saa olla huvikool, kool, koolieelne lasteasutus, kutseõppeasutus.

Taotlusvooru tingimused:

 • starditoetuse summa on maksimaalselt 990 eurot (omafinantseeringu nõue puudub);
 • tegemist on uue avatava IT-huviringiga uues asukohas. Toetust ei saa taotleda juba tegutseva IT-huviringi jätkamiseks, taaskäivitamiseks või osalejate arvu suurendamiseks tegutsevas huviringis.
 • toetust võib kasutada huviringi töötasu osaliseks kompenseerimiseks või ringi tegevuseks vajalike vahendite soetamiseks;
 • toetuse saaja peab läbi viima vähemalt 15 huviringi tundi juuniks 2019.a.;
 • ühe ringitunni pikkus on vähemalt 45 minutit ja see toimub koolitundide välisel ajal;
 • taotleja ei saa toetust kasutada ruumide rentimiseks.

Taotleja kinnitab, et toetuse saamisel:

 • avab huviringi hiljemalt jaanuaris 2019;
 • lisab oma huviringi huviring.ee keskkonda;
 • korraldab huviringis osalevate laste ning noorte ja nende tegevuste tutvustamise teistele noortele ning täiskasvatutele (sh lapsevanematele) vähemalt ühel avatud uste päeval, avalikul või sisesel üritusel;
 • tagab, et huviringi töös ja materjalides kasutatud visuaalide, piltide, helide, sisu vms puhul ei rikuta autoriõigusi ja kasutatakse legaalset tarkvara;
 • annab tagasisidet ringitegevuse toimumise kohta kahel korral: ringi avamisel ja ringitegevuse lõpetamisel ning osaleb ka huviringe puudutavates uuringutes.

MTÜ Robootikal on  õigus kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist.

Taotluse esitamise tähtaeg 9. november 2018 kell 16.00.

Taotluse saab esitada SIIN.

Konkursi korraldajad valivad välja toetuse saajad ja teavitab otsusest hiljemalt 16.11.2018.

Hindamiskriteeriumid:

 • Toetuse kasutamine on taotleja poolt läbi mõeldud ning taotluses põhjendatud, sh ringi toimumise sagedus, ringi tegevuste kirjeldused, koostöö teiste huviringidega, võistlustel osalemine jms.
 • Kui taotlusi esitatakse rohkem, kui eelarveliselt on võimalik toetada, eelistatakse neid taotlejaid, kes ei ole varem NutiLabori projektist toetust saanud.

Starditoetust finantseerib Vaata Maailma SA ja Microsoft.

News

30 ja 31 märts 2024 toimus Lõuna-Eesti ilusaimate metsade vahel…

Eelneval nädalavahetusel, 15.-16. aprill pidasime maha FLL Eesti Superpowered hooaja…

Meil on hea meel teatada, et selle hooaja Eesti eelvoorud…

Vaata kõiki

Ürituste kalender

Üritused puuduvad
en_USEnglish