Erasmus+ projekt “Robotics for Schools” on edukalt lõppenud!


Colour no tag - Robotics For Schools

Projekti “Robotics for Schools” tulemuste tutvustamine

Erasmus+ programmi projekt „Robotics for Schools“ on lõppenud ning kaks aastat järjepidevat tööd on vilja kandnud. Tutvustame nüüd projekti tulemusi, mis aitavad kaasa Eesti koolirobootika arendamisele. Projekti esimese väljundina on loodud interaktiivne veebilehekülg, mis on kättesaadav nii eesti, inglise, soome, kui ka rootsi keeltes. Veebilehel on kajastatud projektitulemused, projekti blogi ning Roborännakud – interaktiivsed õppematerjalid.

Projekti kõige olulisemaks loodud väljundiks peab Heilo Altin Roborännakuid (Roboquest), mis aitavad robootikaõpetajatel efektiivsemalt robootikaalaseid tunde ja huviringe rikastada. Roborännakud on leitavad kolmes raskusastmes ning kõigil Eesti õpetajatel on võimalus luua endale süsteemi tasuta konto ja lisada uusi roborännakuid. Iga Roborännaku töökavaga on kaasas märkmed, kus selgitatakse tunnikava ning pakutakse õpetajale ideid, millist õpimeetodit kasutada, näpunäiteid kodeerimisülesannete lahendamiseks, lisavideoid ja juhtnööre vajaliku varustuse osas.

Süsteemi sisselogides saab õpetaja õiguse lugeda veel järgmisi abistavaid materjale, mis aitavad õpetajatel paremini tunde planeerida – Kursuse õppekava ning „Märkmed õpetajatele ja tunnikavad“.

Projekti käigus töötati välja käsiraamat „Robootika rakendamine koolides“. Käsiraamatust leiab erinevaid metoodikat ja praktilisi õpetusi, kuidas luua õppetööks või koolitusteks robootika alaseid ideid ja tegevusi. Näidisena kasutatud Eesti mudel on praktiliste õpetustega detailselt lahti kirjeldatud. Käsiraamatu põhiliseks sihtrühmaks on õpetajad, kes viivad läbi robootika alast tegevust alg- ja põhihariduskoolides ning gümnaasiumides. Juhendid on sobilikud kasutamiseks ka kutsehariduses põhihariduse baasil.

“Robotics for Schools” projekti väljundina sai koostatud veel kaks õpetajatele suunatud materjali: „Head praktikad“ ning „Juhised strateegia väljatöötamiseks“. „Head praktikad“  on aruanne, mis jagab erinevate Euroopa riikide robootika hariduse edukat praktikat ja pedagoogikat. Sealjuures on põhiline fookus suunatud näidetele ja edulugudele Eestist, Soomest, Rootsist ja Ühendkuningriikidest. „Juhised strateegia väljatöötamiseks“ on dokument, mis aitab koolide ja omavalitsuste võtmeisikutel teha kaalutletud otsuseid, kas ja mil määral investeerida Infotehnoloogia hariduses kasutamisse. Dokument annab ülevaate erinevate Euroopa Liidu riikide infotehnoloogia ja robootika õppesuundadest. Samuti pakutakse välja erinevaid juhtnööre, kuidas võiks robootikaga alustada ja milline võiks olla algkapital.

Projekti käekäiku ja lõpptulemusi tutvustati Eesti õpetajatele erinevate levitusürituste kaudu, millest kõige osalejaterohkemaks ürituseks kujunes Eesti esimene Koolirobootika konverents. Seal osales enam kui 70 haridusvaldkonna inimest. Konverentsi kokkuvõte ja osalejate tagasisidet saab lugeda SIIT. Koolirobootika eestvedaja ning “Robotics for Schools” projektijuht Heilo Altin leidis, et konverentsi korraldamine Eestis ühendas koolirobootikaga tegelevaid inimesi veelgi ning konverentsilt saadi häid nippe ka meie naaberriikidest. Iga konverentsil osaleja sai endaga kaasa paberkandjal „Robootika rakendamine koolides“ käsiraamatu ning mälupulga, kus olid leitavad digitaalsed materjalid.

MTÜ Robootikal on eeloleval õppeaastal kavas läbi viia veel mitu robootikateemalist koolitust, kus kindlasti tutvustatakse projekti tulemusena loodud materjale ja veebilehte ka uutele robootikahuvilistele õpetajatele. Koolirobootika konverentsi üdini positiivne tagasiside kannustab ka sellel õppeaastal konverentsi traditsiooni jätkama ja tagasiside põhjal võetakse suurem fookus Eesti õpetajate kogemuste jagamisele ja koolirobootika õpimeetodite tutvustamisele. Ühendkuningriikide koolitaja Pete Stevens tekitas Eesti õpetajates suurt huvi, kuidas rakendada BBC Microbiti Eesti koolides, seega on plaan konverentsile kutsuda veel mõni huvitav välisesineja.

Projekti partnerid Elderberry AB ja GRYD LTD valmistavad ette esimest “Robotics for Schools” kursust, mis on plaanitud läbi viia Birminghamis, Ühendkuningriikides 2017. ja 2018. aasta märtsis. Kursuse info on leitav veebiaadressil: http://www.eucourses.eu/en/courses-available/robotics-for-schools.

MTÜ Robootika tänab projekti partnereid tulemusliku töö eest!

„Robotics for Schools“ kodulehekülg: http://roboticsforschools.eu/et/

Projekti rahastas Euroopa Liidu Erasmus+ programm

erasmus+logo

News

30 ja 31 märts 2024 toimus Lõuna-Eesti ilusaimate metsade vahel…

Eelneval nädalavahetusel, 15.-16. aprill pidasime maha FLL Eesti Superpowered hooaja…

Meil on hea meel teatada, et selle hooaja Eesti eelvoorud…

Vaata kõiki

Ürituste kalender

Üritused puuduvad
en_USEnglish